Get Adobe Flash playerTanterika.nl maakt gebruik van de Flash Plug-in versie 10 of hoger.

Klik op het FlashPlayer logo om deze gratis plug-in te downloaden.TERUG IN BRABANT

Van Beltrum naar Brabant tot in Brazilië ... en weer terug

Hoe ze de verhuizing ervaren, de vrouwen en mannen die in de crisisjaren dertig het Achterhoekse dorp Beltrum verlaten om in Noord-Brabant een nieuw bestaan op te bouwen, daarover is weinig bekend. Enkele boerderijen aan de Beerseweg te Diessen herinneren nog aan de pioniers uit Gelderland. Een ervan, destijds bewoond door de familie Assinck, draagt de toepasselijke naam De Toekomst.

Over degenen die na de Tweede Wereldoorlog (nog een keer)

de stap wagen en in groepsverband naar de katholieke kolonie Holambra in Brazilië emigreren, en vandaar naar de landbouwnederzetting Não-Me-Toque, is wel literatuur te vinden. In de jaren zestig keert echter een aantal van hen vanuit Não-Me-Toque voorgoed terug naar "het oude vaderland". Een meerderheid van minstens zeventig personen, onder wie

Kees en Rika van Nieuwkuijk, vestigt zich opnieuw in

Noord-Brabant.

Wie zijn deze retourmigranten uit Brazilië? Hoe vinden ze na tien tot vijftien jaren van afwezigheid weer een plek in hun vroegere woonomgeving? En welke impact heeft de migratie op hun leven en op dat van hun nakomelingen?

In een biografisch onderzoek naar dienstmeid en huisvrouw

Rika van Nieuwkuijk-Wiegerinck (1909-2002) gaat cultureel antropologe Renate Stapelbroek op zoek naar de sporen uit

het migratieverleden van een aantal boerenfamilies in

Noord-Brabant en Brazilië. Daarbij legt zij, nu het nog

kan, de persoonlijke herinneringen van de tweede generatie vast in oral history interviews. Hun verhalen vormen daarmee een waardevolle aanvulling op andere historische bronnen, zoals de brieven en foto"s die bewaard zijn gebleven.

Bronnen:

A. Reijrink, Diessense emigranten in Brazilië: paradijs of nachtmerrie? In: Hers en geens dur Diessen, deel 15 (Diessen 2007) 4-58.

R. Stapelbroek, Retour Brabant-Brazilië. De terugkeer van naoorlogse emigranten (1960-1970). In: In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, jrg. 3, nr. 1, februari (2012) 4-22.

Foto: Knegsel, 1967, de broers Casey en Harry en hun moeder Nel van Nieuwkuijk-de Vries uit Canada, op bezoek bij (links) Rika en Kees van Nieuwkuijk. (Collectie Renate Stapelbroek; zie ook weblog nr. 60 en 61)

Lees meer op de weblog(c) 2010 - Nibble media solutions bv - wj